Sztuka

Sztuka, rzeźby, makiety

Wśród naszych realizacji nie mogło zabraknąć prawdziwej sztuki. Współpracujemy z twórcami oraz instytucjami związanymi ze sztuką. Przygotowywaliśmy ścienne reliefy według projekty polskiego artysty, które następnie zostały zaprezentowane na wystawie w Sztokholmie. Dla Muzeum Archeologicznego zrealizowaliśmy makietę doliny, w której znajduje się Świątynia Hatszepsut. Owoc pracy naszych obrabiarek można również oglądać przed Muzeum Teatru we Wrocławiu, gdzie umieszczono model rzeźby Orfeusza utworzony na podstawie skanów oryginału stworzonego przez Theodora von Gosena, a wykonany przez Stanisława Wysockiego i Michała Wysockiego. Przykładów naszych powiązań ze sztuką jest znacznie więcej, a część z nich w tym wykorzystywanych również jako reklama sklepowa prezentujemy poniżej.

google logo
youtube logo
pinterest logo
goldenline logo
allegro logo
linkedin logo