17

Światynia Hatszetsut na wysawie o Egipcie.

instagram logo